גלידת שטראוס אינה מתחייבת, כי תכני האתר יהיו מלאים ו/או מדויקים. מודגש, כי המידע המפורט והעדכני ביחס למוצרים הינו המידע המופיע על אריזותיהם. מובהר כי המידע באתר הינה על אחריותם הבלעדית של הגולשים. גלידת שטראוס לא תישא באחריות כלשהי כלפי הגולשים לרבות בשל השימוש ו/או הסתמכות על המידע המופיע בו. למען הסר ספק מובהר כי המידע באתר אינו בבחינת ייעוץ מקצועי מכל סוג ולא נועד לשמש ככזה.